Massage Therapie

Er wordt eerst een intake gedaan en een dossier aangelegd wat na elke behandeling bijgehouden wordt.

Elk consult wordt begonnen met een gesprekje en er wordt gekeken wat het effect is geweest van de voorgaande massage en hoe het vervolg van de behandeling moet zijn. Van alle behandelingen die beschreven zijn op deze site kan er telkens een ingezet worden of een geschikte combinatie toegepast worden.

Tevens wordt de geestelijke achtergrond van de klacht besproken daar wordt op afgestemd. Tevens adviezen, stappenplan, werken aan herstel en evenwicht, ontwikkeling en groei.

Voor therapeutische behandeling wordt vergoeding verstrekt door aanvullende verzekering van de zorgverzekeraars.